آلودگی آب، تاثیرات آن بر محیط زیست و روش های حذف آن

با توجه به گسترش روز افزون صنایع  و ایجاد پسابهای مختلف توسط این صنایع و عدم تصفیه مناسب و رها سازی آن  در مجاورت شهرها و مخلوط شدن آن  با منابع مختلف آب های زیرزمینی مانند استخرها، چاه ها و قنات ها و رودخانه ها باعث آلودگی آب شده است.

مواد آلاینده و ضایعات پس از اینکه خاک و آب های سطحی را آلوده کردند، وارد شبکه آب های زیرزمینی شده و باعث آلودگی منابع آب می گردند.

لازم بذکر است که آلاینده های ناشی از پسآب صنایع و کارخانجات به صورت طبیعی قابل تجزیه نیستند و در بدن

موجودات زنده جمع می شوند. خطرناک ترین نوع این مواد شیمیایی فلزات سنگین و ترکیبات طبیعی حاوی کلر هستند.

بدیهی است حذف  این آلاینده ها با روشهای مطمعن  از ضروریات سازمانهای ذیربط می باشد.

منابع ایجاد آلودگی

منابع اصلی آلودگی آب عبارتند از:

·         تخلیه انواع رنگ ها و حلال های رنگی صنعتی

·         تخلیه پسابهای داوریی

·         تخلیه صنعتی ضایعات شیمیایی

·         تخلیه پساب های متفاوت از صنایع

·         باران های اسیدی که ناشی از حل شدن ترکیبات گوگرد ناشی از دود دودکشهای صنایع و نیروگاهها به وجود می آید

·         نیترات های اضافی که در جریان های آب سطحی و به دلیل وجود شوینده ها و کودهای شیمیایی در آبها ایجاد می شوند

·         نشت تانکرهای ذخیره زیر زمینی که موجب آلودگی خاک و در نتیجه آلودگی آب می شود.

آلاینده های آلی آب

وجود مواد آلی در آب  تاثیر سو  بر سلامتی انسان و حیوان، شامل حیوانات خانگی و وحشی، پرندگان و ماهی ها دارد.

لذا ضروری است

1- با انتشار اطلاعات مناسب عموم مردم را به مشکلات زیست محیطی پسآبها آگاه نماییم.

2- دولتمردان با استفاده از سیاستهای تشویقی و تنبیهی کارخانجات و صنایع را وادار کنند که پسابهای ایجاد شده را تا رسیدن به شرایط استاندارد تصفیه نمایند.

3- نظارت محیط زیست بر روی پسابهای ایجاد شده و اجباری کردن بازیابی این پسآبها و  استفاده مجدد از آن

 (((گروه فنی مهندسی کیا شیمی شرق قادر است خدمات کارشناسی را در زمینه شناسایی پساب ها و راههای بازگردانی آن به چرخه  آن صنعت را ارایه نماید)))