املاح موجود در آب

آبی که ما می نوشیم حاوی املاح و مواد گوناگونی می باشد که پاره ای از آنها مضر و پاره ای دیگر نه تنها مضر نیستند بلکه برای سوخت وساز بدن بسیار مفید می باشند . علاوه بر مواد جامد معلق مواد محلولی در آب وجود دارند  شامل آلودگی های  بیولوژیکی ( انواع میکروبها و ویروسهاوانگلها و آمیب ها و … ،و شیمیائی ( عناصر ومواد شیمیائی نظیر بی کربنات وانواع کاتیونها آنیونها کربناتها سولفاتها فسفاتها می باشد.
آب   یکی از  پر قدرت ترین حلالهای شیمیایی می باشد لذا در  بسترخود مقداری از عناصر زمین و خاک را در خود حل می کند

ترکیبات موجود درآب عبارتنداز : نیترات ونیتریت ، آهن و منگنز، جامدات معلق،سولفات ، فسفات ،کلراید، فلوراید ،کلسیم و سدیم وعناصرناچیز

جامدات معلق:
جامدات معلق جامداتی هستند که محلول حقیقی نبوده و می توان با صاف کردن از محیط حذفشان نمود . عوامل ایجاد مواد معلق در آب بستری است که آب در آن جاری می باشد و همچنین  می توان به نقش کارخانجات صنعتی و کارگاهها کودهای کشاورزی فاضلابهای شهری وصنعتی وکشاورزی و…. در ایجاد مواد معلق اشاره نمود . 

استانداردهای سازمان بهداشت آب آشامیدنی آمریکا مقدار کل جامدات را برای یک آب قابل شرب خوب( ۵۰۰ ppm) خاطر نشان کرده است
نیترات:
نیتریت ونیترات از دیگر مواد موجود درآب می باشند که معمولاً به مقدار نسبتاً کمی در آبهای طبیعی یافت می شوند ، احتمالاً ترکیبات نیتروژن دار از طریق فاضلاب های صنعتی و کشاورزی وتاحدودی صنعتی به این آبها وارد می شوند که با اکسید شدن این ترکیبات به نیترات توأم است
و وجود این املاح بیشتر از حد مجاز باعث بروز بیماریهای خاص در انسان می گردد.

تصفیه آب چیست؟

به فرایندی که توسط آن آلاینده های میکروبی ، مواد شیمیایی، فلزات سنگین و مواد معلق از آب حذف می شوند و آب قابل آشامیدن می شود را تصفیه آب گویند.

لزوم تصفیه آب و استفاده از دستگاه تصفیه آب

آب بسیاری از شهرها بویژه شهر های بزرگ که قبلا دارای کیفیتی خوب بوده با افزایش جمعیت و صنعتی شدن شهرها کاهش یافته است. آب لوله کشی یا آب شهری دارای املاح و ناخالصی های بسیار زیادی می باشد که بعضا بالاتر  و یا در حد بالای مجاز است  و برای سلامتی مضر است. از این رو استفاده از دستگاه تصفیه آب خانگی در محل کار یا منزل امری مهم و ضروری می باشد.