تصفیه آب آشامیدنی و روشهای گند زدایی از آب

تصفیه آب آشامیدنی و  روشهای گند زدایی از آب فرآیندهای که برای تصفیه آب آشامیدنی مورد استفاده قرار می گیرند،بستگی به کیفیت آب منبع استفاده شده دارد.بیشتر آبهای زیر زمینی صاف عاری از عوامل بیماری زا و همچنین فاقد مقادیر قابل توجهی از مواد هستند.این قبیل آبها را می توان با استفاده از حداقل مقدار […]

Read more

نیترات و نیتریت در آب آشامیدنی

چرخه نیترات و نیتریت در آب

نیترات و نیتریت چیست؟ نیترات با فرمول شیمیایی NO3 ماده ای بی رنگ، بی بو و بدون طعم و نیتریت نیز با فرمول شیمیایی NO2 می باشد و فقط از طریق آزمایش قابل تشخیص می باشد. منشا نیترات و نیتریت امروزه  در صنعت کشاورزی از پتاسیم نیترات و سدیم نیترات به عنوان کود کشاورزی برای […]

Read more

آب چيست؟

آب چيست؟ آب ماده ای است بی بو و بی رنگ و بی طعم که زندگی انسانها و حیوانات وابستگی به آن دارد لذا استفاده از آب آشامیدنی گوارا تاثیر مستقیم در سلامیت انسانها دارد. فرمول شیمیایی آب آب نوعی ماده مرکب است که از ترکیب دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن بوجود آمده […]

Read more